Pompy ciepła, jako urządzenia zyskujące na popularności, bardzo niezawodne i godne przydomowego montażu, oprócz dolnych źródeł ciepła, wykorzystują także i te źródła, które tworzą rodzinę górnych źródeł ciepła. Co się do nich zalicza? Tu wskazać należy na trzy podstawowe źródła: ogrzewanie podłogowe, grzejniki oraz wymiennik ciepła, odpowiadający za bezpośrednie podgrzanie powietrza.

W zależności od tego, skąd pobierane jest ciepło i w jaki sposób pozostaje ono później oddawane, na rynku branżowym wyróżnić należy kilka rodzajów pomp ciepła. Są to pompy:

  • powietrze-powietrze – ogrzanie powietrza w pomieszczeniu odbywa się poprzez odebranie ciepła z powietrza atmosferycznego znajdującego się za ścianą
  • powietrze-woda  – pompy odpowiadają za chłodzenie powietrza, przy jednoczesnym ogrzewaniu wody w instalacji grzewczej lub ciepłej wody użytkowej
  • glikol-woda  – ciepło pozostaje odbierane przez ciecz, która charakteryzuje się właściwościami niezamarzającymi; ciepło to kierowane jest następnie do wody krążącej w instalacji ogrzewczej; pompy ciepła tego rodzaju w branży nazywane są również zamiennie mianem gruntowych pomp ciepła
  • woda-woda  – pompy działają podobnie jak opisane powyżej; różnica polega na tym, że ciepło odbierane jest nie od glikolu znajdującego się wewnątrz wymiennika ciepła, a pobierane jest bezpośrednio z wody czerpanej ze studni, stawu, rzeki lub jeszcze innego zbiornika wodnego

Pompa ciepła, jako urządzenie popularne i niezawodne, jak się okazuje, nadaje się głównie do konkretnych systemów grzewczych. Jakich? Tu warto wskazać przede wszystkim na układy ogrzewań niskotemperaturowych, gdzie woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania nie przekracza temperatury 35 – 40 °C. Takie instalacje to najczęściej instalacje płaszczyznowe – obecne w ogrzewaniu podłogowym, ściennym, ale i sufitowym. Wykorzystując tę wiedzę wskazać należy, że jako podstawowy i najczęściej zalecany układ niezawodnego i taniego, a przy tym skutecznego i proekologicznego ogrzewania przyjmuje się duet: pompa ciepła + ogrzewanie podłogowe.