Pompa ciepła to urządzenie grzewczo – chłodnicze (tak, bo i chłodzić potrafi), niezwykle popularne w ostatnich czasach, chętnie wybierane przez świadomych i dążących do wprowadzania rozwiązań z dziedziny ekonomii i ekologii, inwestorów. Przyjrzyjmy się zatem czym jest powietrzna pompa ciepła i jakie zalety niesie z sobą jej montaż i użytkowanie.

Pompa ciepła pobierająca energię z powietrza, nie zanieczyszcza środowiska naturalnego oraz korzysta z niewyczerpalnych jego zasobów. Do tego znacznie ogranicza też wytwarzania szkodliwego dwutlenku węgla, a i ich cena staje się dość przystępna. Powietrzne pompy ciepła coraz częściej wykorzystywane są nie tylko w pojedynczych gospodarstwach domowych, ale również i w sektorze przemysłowym, generując ogromne oszczędności finansowe i ekologiczne równocześnie.

Pompa ciepła działa w oparciu o pobieranie ciepła z powietrza i konwertowanie go na ciepło wykorzystywane do ogrzania budynku mieszkalnego. Co więcej – ciepło to wykorzystywane być może nie tylko do ogrzewania domu, ale również i do ogrzewania podłogowego, jak i dostarczenia ciepłej wody użytkowej. Zalet takiego podgrzania pozostaje więc co najmniej kilka.

Pompa ciepła wykorzystująca jako źródło ciepła powietrze, działa niejako podobnie do lodówki. Cały proceder opiera się na tym, że ciepło pobierane z powietrza jest gromadzone i wchłaniane do cieczy, która następnie przechodzi przez sprężarkę. Tam właśnie następuje procedura pogrzania i transportowania dalej, kolejno do układów ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym.